ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali

عکس عاشقانه :مطلب عاشقانه:متن عاشقانه:عاشقانه
به وب من خــــــــوش اومدید


لطفــــــــا برای دادن رای به وبلاگــــــــم روی بنــــــر وبلاگ برتر در

 آخــــــر حاشيه وبلاگ مـراجعــــــه و کلیک کنیــــــد

  در آخــــــر گزینه "vote" را بزنیــــــــد

 
 
برچسب‌ها: عکس عاشقانه, مطالب عاشقانه, عاشقانه, متن عاشقانه, دلنوشته عكس هاي عاشقانه
جمعه بیست و دوم شهریور 1392| 1:3 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

عاشقـــــانه هايـــــم همه را به زانـــــو در آورده !!!

 

تـــــو به عشق چه كسي ايستـــــاده اي لعنتـــــي ؟

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
چهارشنبه یکم مرداد 1393| 16:6 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

خدايـــــا

 

تـــــو اين شبا كسي جـــــز من اونو ازت نخـــــواد

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
چهارشنبه یکم مرداد 1393| 15:55 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

مخـــــاطب بي مخـــــاطب

مخاطب خـــــاص من

به ســـــادگي يك لبخند رهايـــــم كرد

تـــــو رفتي و من عاشقـــــانه هاي بي مخاطبـــــم را

به حـــــراج گذاشتـــــه ام . . .

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
چهارشنبه یکم مرداد 1393| 15:46 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| |
 

 

این روزهـــا نام و یـــادت را روزه ام

 

شعـــر اگر بگـــذارد . . .

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
چهارشنبه یکم مرداد 1393| 4:2 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

آنقـــدر زیبا عـــاشق او شـــده ای که آدم لذت میبرد از این همه خیـــانت

 

روزی هم اینگـــونه عاشـــق من بـــودی

 

یـــادت هست لعنتـــی؟

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
چهارشنبه یکم مرداد 1393| 3:59 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

نمیـــدانم 

 

آلزایمر بـــودی یا عشـــق

 

از روزی کـــه مبتلایت شـــدم 

 

خـــود را از یـــاد بـــردم

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
چهارشنبه یکم مرداد 1393| 3:57 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

تـــویی که رفتـــی

 

منی که جـــا مـــاندم

 

وخـــدایی

 

که هیچ وقت در امـــور عاشقـــانه دخـــالت نمیکنـــد . . .

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
چهارشنبه یکم مرداد 1393| 3:56 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

کمی هـــم بیـــا

 

خـــدا این پاهـــا را فقط برای نیـــامدن خلق نکـــرده . . .

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
چهارشنبه یکم مرداد 1393| 3:54 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

اغــــــوش تو که باشــــــد

و تپش هــــــای قلبت میشــــــود

لالایی کودکانــــــه ام

کنــــــارم بمــــــان

میخواهــــــم

صبح چشمانــــــم در نگاه تــــــو

بیدار شــــــود....

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
سه شنبه سی و یکم تیر 1393| 3:33 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

اگر کسی احســــــاست را نفهمید مهــــــم نیست


ســــــرت را بالا بگیــــــر و لبخند بــــــزن


فهمیــــــدنِ احســاس


کــــــار هر آدمی نیست...!

 

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
سه شنبه سی و یکم تیر 1393| 3:27 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

مـــــن

از دنیـــــــای بیــــــرون از آغــــوشِ تـــــــــو

می ترســم

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
سه شنبه سی و یکم تیر 1393| 3:19 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

ایـטּ روزها ، روزه امـ

روزه ے سڪــوتیستـ كـہ نیتـ ڪرده امـ

در نبـودنتـ بگیرمـ و هنگامـ سـحر

دلـمـ را سیـر ڪنمـ از لقمـہ لقمـہ ے حسـرتـ !

و بـہ وقتـ اذاטּ دلتنگےها

افطارے ام یڪ استڪاטּ خاطـره ے گــرمـ

و شیرینے بوسـہ هاے جا گذاشتـــہ اتـ

روے لبـهـایمـ باشـد .

مهمــانــے خـدا ڪـہ تمامـ شود

ایـטּ منمـ ڪـہ از پس نبودنتـ

آهستـہ آهستـہ ڪافر مــے شـومـ !

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
سه شنبه سی و یکم تیر 1393| 3:17 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

ســــــرت را ...

تکیه به دیــــــوار نــده 

ب غیــــــرت 

شــــــانه هایــــــم برمی خــــــورد...

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
سه شنبه سی و یکم تیر 1393| 3:10 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

 

لـب‌ هایـت را با بـوســـه‌ ای می‌بـــندم !


بـاور کــــن بـوســـه نمی‌فـهمــــد


آزادی بـیــــان یـعنی چـه .......

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
شنبه چهاردهم تیر 1393| 16:15 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

نگــــــران خیس شدن پاهــــــایش بــــــود


درآن زمــــــان که آب ازســــــرمن گذشته بــــــود...!
 
 

برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
شنبه چهاردهم تیر 1393| 16:8 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

من نباشــــــم دنیــــــایک من کــــــم دارد.


اماتــــــو که نبــــــاشی من یک دنیــــــاکم دارم.

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
شنبه چهاردهم تیر 1393| 16:1 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

ای کــــــاش نبودنت را هــــــم


با خــــــودت برده بــــــودی...

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطال عاشقانه
پنجشنبه پنجم تیر 1393| 17:14 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

کلمات هم شده اند بازیچـــه مـــن و تـــــو !

مـــــن برایِ تــــو می نویسم …

تـــــــو برایِ او مـــی خوانی !

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطال عاشقانه
پنجشنبه پنجم تیر 1393| 16:59 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

در پیش چشــم همـه …

برای مـن دسـت نیـافتنـی بـودی …

حـرفـی نیسـت …

امـا بی انصـاف …

لااقـل در پیـش چشـم مـن …

بـرای همـه دم دستـی نبـاش …

 

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطال عاشقانه
پنجشنبه پنجم تیر 1393| 16:54 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

 

ﺩﻧﯿــــــﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫــــــﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧــــــﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕــــــﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨــــــﺪ ..

 

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393| 14:55 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

 

عاشق هوس هــــــای عاشقانه با تــــــوام

دست هــــــایت را به من بــــــده

به جهنم که مــــــرا به جهنــــــم میبرند بخــــــاطر عشق بــــــازی با تــــــو!!!!

 

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393| 14:52 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

گــــــاهی اوقــــــات حسرتِ تکــــــرارِ یک لحظه                         دیــــــوانه کننده ترین حس دنیــــــاست…

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393| 14:46 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

غمگین تــــــرین جــــــای خاطــــــره اونجائیه که  

    
                          کــــــم کــــــم احســـــــــاس میکنی 

                
                                       چــــهرش هم داره از یــــــادت میــــــره ...

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطال عاشقانه
چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393| 14:30 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

هنــــــوز برایت مینویســــــم . . .


درست شــبیه کودکی نابینــــــا . . .


که هــــــر روز برای ماهیِ قرمــــــز ِ مُرده اش غذا میریــــــزد . . 

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطال عاشقانه
چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393| 14:25 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| |