ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali

عکس عاشقانه :مطلب عاشقانه:متن عاشقانه:عاشقانه
 

 

دلم خیلے بیشتر اَز حَجمَش پراَست ؛

پر اَز جاے خالے تو

پر اَز دلتنگے براے نگاهِ تو

پر اَز تــ♥ــو

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393| 23:57 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

دلتنگت ميشــــــوم . . .

 

چشمانــــــم را روي هــــــم ميگذارم بلكه يادت را فرامــــــوش كنــــــم . . .

 

تــــــو بگو دلــــــم

 

مگر ميشــــــود يك عمر را فرامــــــوش كرد . . .

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه
چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393| 2:42 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

طعــــــم اولین هم آغوشی با تــــــو را حتی در بهشت هــــــم نمیتوانم

تجربه کنــــــم . . .


زمین به کنــــــار . . . !

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه
چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393| 2:32 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

دیکتــــــاتور تــــــویی و آغــــــوشت !

 


که هر بــــــار مرا تسلیــــــم می کنــــــد . . . !

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه
چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393| 2:29 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

گریه" تــــــر "میکنه


باید مهربان "تــــــر" میشدی


گنــــــاه نامهربــــــانیت به گردن گریه نینــــــداز

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393| 1:57 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

گــــــاهي اوقات بي قــــــانوني عجب بيداد ميكند در عــــــاشقي . . .

 

يكي دور ميزنــــــد . . . .

 

امــــــا . . . .

 

ديگري جريمه ميشــــــود و تــــــاوان ميپردازد.

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, عشق, دلنوشته, شعر, متن
دوشنبه هفدهم شهریور 1393| 2:17 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

چقدر دلــــــم تنگ است برای عاشقــــــانه هایمــــــان.

 

یعنی همــــــان روزها و شب هــــــا تو هم عاشق بــــــودی؟

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه, متن زيبا, شعر عاشقانه, متن هاي زيبا, متن عاشقانه غمگين
دوشنبه هفدهم شهریور 1393| 2:12 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

متنفــــــرمـ

از تمــــــام قهوهـ های تلخـــــی

کِــــــهـ

تــــــورا قسمتـِ…

فالـــــم نمی کند…

 

 


برچسب‌ها: متن عاشقانه كوتاه, متن عشقي, متن عاشقانه زيبا, متن عشقولانه
دوشنبه هفدهم شهریور 1393| 2:8 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

هر جــــــای دنیا میخــــــواهی

بــــــاش…!!!

مــــــن…!!

احســــــاسم را…!!!

با همیــــــن

دست نوشته هــــــا…!!!

بــــــه قلبت

میرسانــــــم…!!!

 

 


برچسب‌ها: متن جالب, متن عاشقانه, متن عاشقانه جديد, متن زيبا و كوتاه, متن زيباي عاشقانه
دوشنبه هفدهم شهریور 1393| 2:6 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

”باختــــــم‏”‏ تا دلخوشت کنــــــمبــــــدان برگ برنده ات سادگیــــــم نبود .. دلــــــم بود

 

 


برچسب‌ها: متن زيباي ادبي, متن عاشقانه قشنگ, عكس, متن و تصوير, شعر زيبا
دوشنبه هفدهم شهریور 1393| 2:2 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

از همــــــان روزی که “پــــــایت” را از زندگی ام پس کشیــــــدی


زندگی ام دگر “پــــــا” نگرفت !

 

 


برچسب‌ها: دل آواز, دل شكسته, شعر فارسي, اشعار, دلنوشته هاي زيبا
دوشنبه هفدهم شهریور 1393| 2:0 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

دلبنــــــدم


من دلــــــم فقط ، روی دلِ تــــــو


بنــــــد می شــــــود . . . !

 

 


برچسب‌ها: متن و عكس عاشقانه, دل نوشته هاي غمگين, متن عارفانه, متن عشق, شاعر
دوشنبه هفدهم شهریور 1393| 1:56 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

هرگز تمــــــامت را برای کسی رو نکــــــن


بگــــــذار کمی دست نیــــــافتنی باشی


آدمهــــــا تمامت که کنند، “رهـــــایت” می کنند . .

 

 


برچسب‌ها: تصوير, عكس وشعر عاشقانه, متن قشنگ, دلنوشته هاي شيرين
دوشنبه هفدهم شهریور 1393| 1:53 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

اگه یــــــه روز یکی با همه ی قلبش دوست داشــــــت


حواست بــــــاشه


تو خــــــاص نیستی


اونه که آدم کمیــــــابیه و در حال انقــــــراض


مواظبش بــــــاش . . .

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
دوشنبه هفدهم شهریور 1393| 1:51 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

حســــــرت !

یعنے رو بـﮧ رویــــــــمـ نشستـﮧ اے

و باز خیســـــے چشمـــانـــمـ را

آن دستمال خشکــ بے احساس پاکــ کنــــد . . .

حســــــرت !

یعنے شانـﮧ هایت ، دوش بـﮧ دوشــــــمـ باشد

اما نتوانـــم از دلتنگے بـﮧ آن پناه ببـــــــرم . . .

حســــــرت !

یعنے تــــ ــــو

کـﮧ در عین بـــــــــودنت داشتنتــ را آرزو مے کنــــــــم . . .

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
دوشنبه هفدهم شهریور 1393| 1:48 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

کــاش تــوی ایــن جــاده یه تابلــو نصــب میکــردن

واســه دلخــوشــیم…!!

“” تــــــــو “”

دو کیــــلومــــتر…

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
دوشنبه هفدهم شهریور 1393| 1:43 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

دلــــــــتنـگم


بــــــــرای او نـــه


برای منه قبــــل از او


چقــــدر قشنـــگ بــــودم . . .

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
دوشنبه هفدهم شهریور 1393| 1:41 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

هیچوقت نفهمیدم چه رازیست میان دلــم و دسـتم...!كه هرچه را دلم خواست از دستم رفت

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
دوشنبه هفدهم شهریور 1393| 1:36 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

چــــقـدر "سنـــگـیـن " اســتــــ !تـکلـــیـف ِ زنـــــدگــی ،بـــی تـــــو . . . !!

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
دوشنبه هفدهم شهریور 1393| 1:34 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

دلتنگی سهــــــم ماست . . . !


از خــــــاطراتی که یه روز ، خــــــاطره نبودن ، زندگی بــــــودن . . .

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
دوشنبه دهم شهریور 1393| 0:58 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

بیخـــــود دلتـــون رو به عشــــق خـــوش نکنیـــد !


من عاقبــــت آنـــم !


چشــــم های گریــان !


موهـــای پریـشان !


او با دیــگری خنــــدان !!

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
دوشنبه دهم شهریور 1393| 0:45 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

همین روزهــــــا...


بین همین نوشته هــــــا ....


نامت را بلنــــــد فریاد خواهــــــم زد !...

 

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
دوشنبه دهم شهریور 1393| 0:36 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

دستهـــایم را محکمتر بگیـر

من هنوز هم نمیخواهــمـ

تورا…

به دستِ خاطرات بسپارمـ…

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
دوشنبه دهم شهریور 1393| 0:31 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

دلم درد میکنـــد….

انگــــار….

خام بودنـــد…

خیال هایی که به خوردم داده بـــودی…!

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
چهارشنبه پنجم شهریور 1393| 15:20 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

شــــــده ام شنبه...


همه می خواهنــــــد از من شــــــروع کنند...


"تــــــرک کــردن را"

 

 


برچسب‌ها: عكس عاشقانه, متن عاشقانه, مطلب عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, مطالب عاشقانه
شنبه بیست و پنجم مرداد 1393| 2:4 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| |